වමක් නැති රට.

මීට සති කිහිපයකට පෙර හිටපු ජවිපෙ නායක සෝමවන්ශ අමරසිංහ මහතා මියගියේය. සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්නයක් ලෙස පාසැල් සිසුවෙකුගෙන් ලංකාවේ සිටින / හිටපු වාමාන්ශික දේශපාලඥීන් කිහිප දෙනෙක් නම් කරන්නට කිවහොත් බණ්ඩාරනායක, විජේවීර නම් සමග සෝමවන්ශගේ නමත්  කියවේවි. ඒත් මේ එක් අයෙක් වත් සැබෑ වාමාන්ශිකයන් ද? එහෙම නැත්තම් හුදු අවස්ථාවාදී කුහක දේශපාලනඥීන් ද? සෝමවන්ශ මහතා මියගියේ බදාදා දවසකය. ඒ රජයේ කන්තෝරු,  දේශපලනඥීන් නින්දෙන් කූද්දමිනි. සෝමවන්ශට පහුගිය දින 364ම … Continue reading වමක් නැති රට.